Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


Lattice normed lattices with monotonically complete and order semicontinuous norm


V. I. Chilin, M. M. Yusupova

2014, issue 2, P. 280–296


Abstract
The topological and order properties of the lattice normed lattices (LNL) with monotonically complete and order semicontinuous norm, taking their values in extended Kantorovich – Pinsker spaces, are studied. It is proved the “vector” variant of Abramovich theorem, giving the criterion of $(bo)$-completeness of LNL.

Keywords:
lattice normed lattice, conditions $(B)$ and $(C)$, disjoint decomposable norm

Download the article (PDF-file)

References

[1] L. V. Kantorovich, G. P. Akilov, Funkcional'nyj analiz, Nauka, M, 1977.
[2] A. G. Kusraev, Mazhoriruemye operatory, Nauka, M, 2003.
[3] T. A. Sarymsakov, Topologicheskie polupolya i ix prilozheniya, FAN, Tashkent, 1989.
[4] B. S. Zakirov, “Reshetki Orlicha – Kantorovicha, associirovannye s $L^0$-znachnoj meroj”, Uzbekskij mat. zhurn., 4 (2007), 18–34.
[5] T. A. Sarymsakov, Sh. A. Ayupov, Dzh. Xadzhiev, V. I. Chilin, Uporyadochennye algebry, FAN, Tashkent, 1983.
[6] Yu. A. Abramovich, “Nekotorye teoremy o normirovannyx strukturax”, Vestnik LGU, 13 (1971), 5–11.
[7] B. Z. Vulix, Vvedenie v teoriyu poluuporyadochennyx prostranstv, Fizmatgiz, 1961.
[8] D. A. Vladimirov, Bulevy algebry, Nauka, M, 1969.
[9] X. Shefer, Topologicheskie vektornye prostranstva, Mir, M, 1971.
[10] V. I. Chilin, M. M. Yusupova, “Kriterii polnoty dlya reshetochno normirovannyx prostranstv”, Dinamicheskie sistemy, 1-2. (2012. Tom 2(30)), 155–167.
[11] V. I. Chilin, M. M. Yusupova, “Reshetki Banaxa – Kantorovicha s poryadkovo nepreryvnoj normoj”, Uzbekskij mat. zhurn., 4 (2012), 151–161.
[12] V. I. Chilin, M. M. Yusupova, “Topologicheskoe popolnenie v reshetochno normirovannyx ideal'nyx prostranstvax”, Uzbekskij mat. zhurn., 3 (2013), 137–150.
[13] V. I. Chilin, M. M. Yusupova, “Topologicheskaya polnota poryadkovyx intervalov v reshetochno normirovannyx ideal'nyx prostranstvax”, Uzbekskij mat. zhurn., 1 (2013), 145–155.
[14] A. N. Veksler, “Priznaki interval'noj polnoty i interval'no-polnoj normiruemosti KN-linealov”, Izvestiya VUZov. Matematika, 4(95) (1970), 36–46.
[15] M. A. Krasnosel'skij, Ya. B. Rutickij, Vypuklye funkcii, GIFML, M, 1958.

To content of the issue