Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


Analytic solutions of extremal problems for the Laplace's equation


A. A. Illarionov, L. V. Illarionova

2014, issue 2, P. 231–241


Abstract
We present analytic solutions of extremal problems for the Laplace's equation.

Keywords:
Laplace's equation, extremal problems, optimal control problems for partial differential equations

Download the article (PDF-file)

References

[1] Zh.-L. Lions, Optimal'noe upravlenie sistemami, opisyvaemymi uravneniyami s chastnymi proizvodnymi, Mir, M., 1972.
[2] Lions Zh.-L., Upravlenie singulyarnymi raspredelennymi sistemami, Mir. M., 1987.
[3] Fursikov A. V., Optimal'noe upravlenie raspredelennymi sistemami, Teoriya i prilozheniya, Nauchnaya kniga, Novosibirsk, 1999.
[4] Illarionov A. A., “Razreshimost' e'kstremal'nyx zadach dlya uravneniya Puassona i sistemy Stoksa”, Dal'nevost. matem. zhurn., 8:2 (2008), 164–170.
[5] Trenogin V. A., Funkcional'nyj analiz, Nauka, M., 1980.

To content of the issue